Ta strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką cookies.

Akceptuje cookies

                                       
Moje urlopy

Zawiera dane o etacie, przysługującym, wykorzystanym i pozostałym urlopie wypoczynkowym i okolicznościowym, dniach opieki nad dzieckiem i nieobecnościach. W tej zakładce pracownicy mogą wypełnić wniosek urlopowyo urlop i wysłać go do przełożonego w celu akceptacji. Każdy pracownik ma możliwość wyboru rodzaju urlopu – wypoczynkowy, okolicznościowy, na żądanie, opieka nad dzieckiem, oraz dodania zwolnienia lekarskiego bądź nieobecności, np. związanej z delegacją. Do każdego wniosku o urlop wypoczynkowy pracownik może dodać osobę na zastępstwo.
   
   Wydruk zbiorczy wniosków urlopowych

Jest to rozwiązanie usprawniające pracę działu księgowego. Zakładka pozwala na drukowanie wielu zaakceptowanych wniosków urlopowych jednocześnie. Wbudowany zestaw filtrów pozwala precyzyjnie określić dział, albo osobę/y, których wnioski chcemy wydrukować. Archiwum wniosków pozwala na dotarcie do informacji  o wykorzystanym urlopie nawet sprzed kilku lat.
   
  Urlopy planowane

Zakładka pozwala pracownikom na wprowadzanie swoich planów urlopowych, które widoczne są dla przełożonych. Jest to rozwiązanie pozwalające pracodawcy ułożyć plany projektów i grafiki pracy, w oparciu o informacje o planowanych nieobecnościach poszczególnych pracowników. Plany mają charakter informacyjny i nie są równoznaczne z wysłaniem wniosku o urlop wypoczynkowy.
   
   Urlopy pracowników

Zakładka zawiera informacje o urlopach podwładnych. Przełożony ma możliwość dodania urlopu osobie, która w tym momencie nie może tego zrobić sama – np. jest na zwolnieniu lekarskim.Dzięki temu na bieżąco może kontrolować informacje nt. urlopów np. na żadanie.
   
   Dni wolne od pracy

Zakładka pozwala na wprowadzenie i edytowanie dni wolnych od pracy takich jak święta Państwowe i Kościelne stałe albo zmienne, oraz wszelkie dni wolne uznawane w danej firmie. Dni wolne  od pracy odliczają się od całkowitego wymiaru urlopu wypoczytnkowego, który je obejmuje.
  Wymiar urlopów okolicznościowych

Zakładka zawiera dane o wymiarze urlopów okolicznościowych zgodnych z polskim prawodawstwem. Administrator systemu może dodać dodatkowe urlopy oraz edytować już wprowadzone.
Pracownicy mogą wysłać wniosek o urlopo okolicznościowy z zakładki moje urlopy. Wymiar urlopu na wniosku będzie zgodny z danymi wprowadzonymi w zakłądce wymiar urlopów okolicznościowych.
   
  Parametry urlopów

Zakładka ta pozwala na wprowadzanie parametrów urlopu takich jak etat, liczba dni i godzin przysługujących pracownikowi, liczba dni opieki nad dzieckiem, godzin wykorzystanych w danym rok (jeśli system został wdrożony np. w czerwcu), liczba godzin przeniesionych z roku poprzedniego.
Można tutaj również wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
   
   Informacje o urlopach

Jest to zakładka informacyjna dla przełożonych. Zawiera ona dane o etacie, urlopie wykorzystanym, przysługującym, przeniesionym z poprzedniego roku. Pozwala łatwo sprawdzić jak wygląda wykorzystanie urlopu i nieobecności przez podwładnych.
   
  Graficzny rozkład urlopów

Zakładka zawiera graficzny rozkład urlopów pracowników. Filtry pozwalają wyświetlić dane o urlopach w oparciu o rok, kwartał, miesiąc oraz dział. Układ graficzny jest czytelny i pozwala szybko otrzymać informacje o urlopach pracowników z konkretnego działu, podwładnych lub wszystkich pracowników.
Przejrzysta legenda i różne oznaczenia kolorystyczne ułatwiają ropoznanie rodzaju wykorzystanego urlopu.
   
  Raporty

W zakładce można tworzyć i drukować raporty uwzględniające wszelkie urlopy i nieobecności pracownika/pracowników w określonym przedziale czasu.